Angyalföldi Sportközpont (ASK)

Rólunk:


A sportközpont látogatóit kérjük az alábbi HÁZIRENDEK betartására!

ASK – csarnokok

ASK – pályák

 

Az Angyalföldi Sportközpont mindazokat várja:

akik fejlesztő rekreációs programok iránt érdeklődnek!

akiknek fontos az egészségük, és ezért igényes környezetben szeretnének tenni!

akik szeretik a csapatjátékokat!

akik kitűnő helyszínen, kiváló szolgáltatással egybekötve szeretnék lebonyolítani céges rendezvényeiket!

2003-ban átadott intézményünkben minden korosztály megtalálhatja az ízlésének és érdeklődésének megfelelő programot, sportolási lehetőséget!

Palettánkon különböző sportolási lehetőségek (foci, kézilabda, tenisz, squash, kosárlabda, vívás, stb.), csoportos fitness órák, óvodás- és nyugdíjas tornák, gyermek- és családi programok, tanfolyamok, bálok, ünnepi események, nyugdíjas programok egyaránt megtalálhatók.

Az épületkomplexumhoz tartozik két nagy csarnok (1210 m2, illetve 1040 m2), egy tánc- és tornaterem (80 m2), kültéri szabványméretű sportpályák (füves-, és műfüves futballpálya (7700 m2 és 6700 m2 ), teniszpálya).

Ha már járt nálunk, akkor azért, ha pedig még nem, akkor pedig azért térjen be hozzánk, hogy saját szemével győződhessen meg arról, hogy nekünk valóban: Van mozgásterünk!

Hangtechnika

Az Angyalföldi Sportközpont 2255 m2-es csarnokaiban használt régi rendszerünket korszerűsítettük, kiegészítve egy felhasználóbarát kezelőfelülettel. A 3 zónára (A csarnok, B1 csarnok, B2 csarnok) osztott rendszerrel mostantól akár egy időben 3 különböző rendezvény is lebonyolítható.

Új hangsugárzó rendszerünk 8 db széles nyitásszögű, szélessávú hangsugárzóból (RCF V10), a küzdőtér lesugárzására, és 2 db szűk vertikális nyitásszögű, szélessávú hangsugárzóból áll, a nézőtér lesugárzására. Cloud digitális zóna mátrix és bejátszó rendszerünkben hangsugárzók vezérlését egy 8 zónás, távvezérelhető digitális egység végzi.  A zónánkénti bejátszást a csarnokokban szabadon elhelyezhető bemeneti panelek biztosítják. Az utasító mikrofonnal, valamint üzenettárolóval ellátott mátrix rendszer közönségtájékoztató és evakuációs célok ellátására is képes. Minden zónához dedikált vezeték nélküli (Sennheiser, EW 135 G3-A-EU + GA3) kézi mikrofon tartozik.

Sporteseményekhez, és szalagavató ünnepségekhez kifejezetten ajánljuk.

Nyári nyitvatartás:

Csarnokok: 8.00-22.00

Pályák: 8.00-21.00

 

Kapcsolattartó:

sportszervező
Divák Dávid
tel.: +36 1 329 1617
mobil: +36 30 440 3054
e-mail: divakdavid@sport13.hu

Munkatársaink:

sportágazat vezető
Kastl Egon
tel.:+36 1 329 1617
e-mail: kastlegon@sport13.hu

sportszervező
Deme Orsolya
tel.:+36 1 329 1617
mobil:+36 70 199 5941
e-mail: demeorsolya@sport13.hu

titkársági munkatárs
Steiner-Berta Nóra
tel.:+36 1 329 1617
mobil:+36 70 686 5480
e-mail: bertanora@sport13.hu

pénzügyi munkatárs
Sajgál Diána
tel.:+36 1 329 1617
mobil:+36 30 687 26 97
e-mail: sajgaldiana@sport13.hu

 

Házirend:

Csarnokok:

Kedves Vendégünk!

● Az Angyalföldi Sportközpont 8 és 22 óra tart nyitva. A sportközpontot legkésőbb 23 óráig el kell hagyni. Ezt a nyitvatartási időt egyes rendezvények módosíthatják.

● A pályát-küzdőteret az esemény / bérlés kezdetének időpontjában lehet elfoglalni és az esemény / bérlés végidőpontjában (a terem eredeti állapotát visszaállítva) kell átadni a következő használónak.

● A teremben váltócipő használata kötelező. Csak olyan cipőben lehet belépni, amely a burkolatot nem károsítja.

● A teremben és az öltözőkben étel és ital fogyasztása tilos.

● Az intézmény közösségi célokat szolgál: a berendezések és a felszerelések védelmét, felelős használatát, a tisztaság és a rend megóvását minden vendégünktől elvárjuk.

● Az intézmény egész területére, – sem épületbe, sem kertbe – kutyát behozni tilos.

● Vendégeink személyes tárgyainak megóvására öltözőszekrények állnak rendelkezésre. A behozott tárgyakért nem vállalunk felelősséget. Az öltözőszekrény kulcsának elvesztése esetén a bérlő 4.000 Ft pótdíjat (zárcsere) köteles fizetni!

● Az intézmény helyiségei program szerint használhatók. A berendezés a vendégek védelme alatt áll, megóvásáért a használók anyagilag felelősek. A berendezési és felszerelési tárgyakban okozott kárt a károkozónak meg kell térítenie.

● A technikai felszereléseket (elektromos kapcsolótáblák, világítóberendezések, hangosítás stb.) csak az intézmény munkatársai kezelhetik.

● Az intézmény helyiségeire vonatkozó biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások minden vendégünkre kötelezőek. Az ezek be nem tartásából eredő károkért vendégeink teljes felelősséggel tartoznak.

● A sportközpont egész területén, épületben és udvaron, a dohányzás tilos, csak a kert bejárata előtt, arra kijelölt helyen lehetséges.

● Ittas és kábítószer hatása alatt álló személy a házban nem tartózkodhat.

● Tizennyolc éven aluliaknak szeszesital nem árusítható, még rendezvényen sem.

● Az intézmény egész területén szerencsejátékot játszani nem szabad, pénzben kártyázni tilos.

● A sportfoglalkozások, közösségek tagjai csak a vezető felügyeletével vehetnek részt a foglalkozásokon. A foglalkozás-vezetők kötelesek segíteni az élet, baleset- és vagyonvédelmi előírások betartását, a takarékos működést. A résztvevőkért felelősséget vállaló felnőtt személy csak akkor távozhat az intézményből, ha a csoport tagjai már elhagyták a foglalkozás helyszínét.

● Az intézmény dolgozóinak intézkedései a vendégekre kötelező érvényűek.

● A látogató, aki az Angyalföldi Sportközpont területére belép, önkéntes és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy rendezvényen való részvétele esetén, annak során kép-, hang- és filmfelvétel készüljön róla. A résztvevő ezzel kapcsolatban az intézmény területére történő belépéssel kifejezetten hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a szervező és megbízottjai által készített reklámhoz, promócióhoz történő,
valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kezelt honlapokon és közösségi oldalakon történő felhasználásához idő-, tér-, mód- és mértékbeli korlátozás és külön díjazás vagy értesítés nélkül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a felvételen, csak a beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a látogató nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy kép-, hang- és filmfelvétel készüljön róla, ezt szíveskedjen jelezni a telephely koordinátorának.

Aki a házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az intézményből, s ellene
akár hatósági eljárás is indítható. A házirend betartása közös érdekünk.

 

Műfüves pálya:

Kedves Vendégünk!

Az Angyalföldi Sportközpont füves és műfüves sportpályái minden nap 8 és 21 óra között tartanak nyitva. A pályák öltözőit legkésőbb 22 óráig el kell hagyni.

• Jelen házirend mindenkire vonatkozik, aki valamilyen formában a sportpályát igénybe veszi.

• A pálya berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően lehet használni.

• A pályára csak váltócipőben (stoplis, műfüves cipőben, terem vagy tornacipőben) lehet rámenni, tűsarkú cipővel tilos.

• Tilos a pályára asztalokat, székeket rátenni a telephely-koordinátorával való előzetes egyeztetés nélkül.

• A létesítményt mindenki csak saját felelősségére használhatja, a pályák igénybevétele 12 év alatt csak felnőtt kíséretével lehetséges.

• A pályán vagy annak környezetében bekövetkező balesetekért és sérülésekért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal, amennyiben az nem üzemeltetési hiányosságból következett be.

• Az öltözőket az Angyalföldi Sportközpont portájával egyeztetve az edzést megelőzően, illetve követően 60 percig, míg a mérkőzést megelőzően, illetve követően 90 percig lehet igénybe venni! Az öltözők állagmegóvásáért a kulcsot átvevő anyagilag felel. A porta és az igénybe vevők átadás-átvételi aláírásukkal igazolják az öltözői állapotokat igénybevétel előtt és után.

• A pályát a bérlés kezdetének időpontjában lehet elfoglalni és a bérlés végidőpontjában (a szereket, padokat, kapukat visszahelyezve) kell átadni a következő bérlőnek!

• A kerítéssel elzárt pályára csak a sportolók, a szakvezetők és a játékvezetők léphetnek be! A nézőknek, hozzátartozóknak a kerítésen kívül kell helyet foglalniuk!

• A futball cipőket az öltöző épülete előtt le kell venni a tisztaság megtartása érdekében.

• A sportpálya gondnokának utasításait a pálya használatakor be kell tartani.

• A pályán és az öltözőkben hagyott értéktárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

• Minden okozott kárt a gondnoknak és a portának jelenteni kell. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt minden esetben meg kell téríteni!

• A sportpálya egész területén tilos a dohányzás!

• A pályára tilos üveget bevinni, rágógumit eldobni, ételt, szeszesitalt fogyasztani, tudatmódosító szereket használni, dohányozni, gyúlékony anyagot bevinni.

• Kérjük, az edzések, mérkőzések után összegyűlt PET palackokat összegyűjteni és szemetesbe kidobni szíveskedjenek!

• A látogató, aki az Angyalföldi Sportközpont műfüves és füves pályái területére belép, önkéntes és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy rendezvényen való részvétele esetén, annak során kép-, hang- és filmfelvétel készüljön róla. A résztvevő ezzel kapcsolatban az intézmény területére történő belépéssel kifejezetten hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a szervező és megbízottjai által készített reklámhoz, promócióhoz történő, valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kezelt honlapokon és közösségi oldalakon történő felhasználásához idő-, tér-, mód- és mértékbeli korlátozás és külön díjazás vagy értesítés nélkül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a felvételen, csak a beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a látogató nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy kép-, hang- és filmfelvétel készüljön róla, ezt szíveskedjen jelezni a telephely koordinátorának.

Aki a házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az intézményből, s ellene akár hatósági eljárás is indítható. A házirend betartása közös érdekünk.

 

Nyilatkozatok, szabályzatok

Tűzvédelmi szabályzat

Angyalföldi Sportközpont (ASK) története

 

Angyalföldi Sportközpont (ASK)  1139 Budapet Rozsnyai utca 4.

hrsz: 26125/13

A sporttelepet a Láng Gépgyár építette a Láng Gépgyár Sport Kör 1925-ös megalakulását követően.

1990-ig a gyár működtette a létesítményt, ami ekkor került a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonába. Az önkormányzat a tulajdonába került Láng sporttelepet nem adta el, nem épített helyére lakóparkot, hanem a sport célra tartotta meg és fejlesztette önerőből.

Angyalföldi Láng Sportcsarnokból lett (Láng Sporttelepből) Angyalföldi Sportközpont

A sport ünnepe lett a kerületben szeptember 13-a. Ezen a napon adták át ugyanis a Rozsnyai utca 4. szám alatt újonnan épült Angyalföldi Sportközpontot. Az egykori Láng Sporttelep több évig tartó, teljes rekonstrukcióját követően egy minden igényt kielégítő, korszerű sport- és szabadidős tevékenységnek helyet adó létesítmény készült el.

A létesítmény a Rozsnyai és a Lomb utca sarkán, a kerület jelentős építészeti, gazdasági fejlődésnek indult részén található. Az önkormányzat képviselő-testülete 2001-ben döntött a korszerűtlen sporttelep felújításáról, egy évvel később tervpályázatot írt ki a rekonstrukcióra. Ezután megépült egy műfüves pálya, majd 2003-ban átadták a több mint 600 m2 alapterületű, nemzetközi szabványoknak megfelelő sportcsarnokot. A most elkészült és felavatott, teljes körűen akadálymentes sportcentrum főépülete kétemeletes, hajószerű épület. A Rozsnyai utca felőli részén a közösségi és sportszervezői épületszakasz, a fitnesztermek, az étterem és az irodák helyezkednek el. Az előcsarnok másik oldalán találhatók az öltözők a pálya felé néző üvegezett oldalfolyosóval. Az emeletre került tizenkét kétágyas, loggiás vendégszoba, a lépcsőház mögött pedig négy squashpályát alakítottak ki  Az Angyalföldi Sportközpontban már rendszeresen zajlanak testnevelés órák és diákolimpiái versenyek, emellett a sporttelepen több sportág képzése is folyik délutánonként. . A Vasas SC kézilabdabázisát az Angyalföldi Sportiskola adja, a Budapesti Honvéd vívóit a Csata DSE képzi, illetve két éve új otthonra talált az intézményben a nagy múltú labdarúgóutánpótlás-nevelő egyesület, a Szent István SE is. A Sportközpont rendszeresen helyet ad nemzetközi és hazai sporteseményeknek, nyugdíjasok és fogyatékos emberek sportolásának, a kerületi kihelyezett óvodai és iskolai testnevelésnek, a kerületi kézilabda utánpótlásbázisnak, szabadidősport rendezvényeknek és egyéb más bérlőknek.