FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE - BÜFÉ ÜZEMELTETÉS - ÚJPALOTAI ÚTI SPORTTELEP

 

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

 

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. SKult13 Divíziója (1131 Budapest, József Attila tér 4.) ajánlatot kér Öntől „A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő vendéglátóipari egység üzemeltetésének ellátása” tárgyban, az alábbi feltételek szerint.

 

 1. Az ajánlatkérés tárgya

Újpalotai Úti Sporttelep (1138 Budapest, Újpalotai út 13.) büféjének üzemeltetése.

 

 1. Vállalkozó feladata

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló vendéglátóipari egység üzemeltetése. A feladat ellátásával kapcsolatos információkat a „feladatleírás” tartalmazza.

 

 1. A szerződés meghatározása

Bérleti szerződés a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában Újpalotai Úti Sporttelep (1138 Budapest, Újpalotai út 13.) büféjének bérbevételére és üzemeltetésére.

 • Szerződés időtartama: 2024. január 22. – 2024. december 31.

A Felek kölcsönös megelégedettsége esetén a szerződés lejártát megelőző 60 napon belül egymással tárgyalásokat folytatnak, amely során döntenek a szerződés további, legfeljebb 2 évvel történő meghosszabbításáról vagy a lejárati idővel történő megszűnéséről. A bérleti díj és a terméklistára megajánlott ajánlati árak a szerződés meghosszabbítása esetén a KSH által, az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex (infláció) mértékével módosulhat.

 

 1. Részvételi feltételek (kizáró okok és alkalmasság), igazolási módok

4.1. Általános feltételek

A beszerzési eljárásban bármely természetes vagy átlátható szervezetnek minősülő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részt vehet, aki/amely megfelel a pályázati feltételeknek és elfogadja a pályázati felhívásban foglalt feltételeket.

 

4.2. Kizáró okok

A beszerzési eljárásban nem vehet részt, illetve kizárásra kerül az az Ajánlattevő, akinek 30 napnál régebbi adótartozása vagy bármely tartozása van a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat, mint helyi adóhatóság felé, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint központi adóhatóság felé kivéve, ha a tartozás megfizetésére az adóhatóságtól halasztást kapott vagy részletfizetésben állapodtak meg, valamint a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé.

Az Ajánlattevő nem állhat végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt.

A beszerzési eljárásban nem vehet részt továbbá, illetve kizárásra kerül az az Ajánlattevő, akinek a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. vagy a Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat felé 30 napnál régebbi bármilyen jogcímű tartozása áll fenn.

Igazolási mód:

Ajánlatkérő a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. tekintetében a saját nyilvántartása alapján ellenőrzi a tartozás hiányát.

Ajánlatkérő a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében a tartozás hiányát az alábbi linken ellenőrzi: https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes

Amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, úgy az Ajánlattevőnek nemleges nullás adóigazolás kell benyújtania.

Ajánlattevők nyilatkozata, hogy a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat felé az Ajánlattevőnek sem adótartozása, sem más tartozása nem áll fenn.

 

Az alkalmasság minimum követelményei:

Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését/közzétételét megelőző 3 évben legalább 1 db olyan referenciával, amely legalább 100 főt befogadó létesítményben működő büfé, legalább 2 éven keresztül történő üzemeltetésére vonatkozik, valamint, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését/közzétételét megelőző 3 évben évente legalább 3 db rendezvény catering referenciával.

 

Igazolási mód:

A referenciákat a 4. számú melléklet szerinti referenciatáblázatban kell megadni, amelyen kívül az alábbi esetekben a szerződő fél által kiállított referencia nyilatkozatot is be kell nyújtania az Ajánlattevőnek.

 1. Az Ajánlattevő csatoljon legalább 100 főt befogadó létesítményben működő büfé, legalább 2 éven keresztül történő üzemeltetéséről szóló referencianyilatkozatot, amely tartalmazza a szerződést kötő másik fél megnevezését; a referenciaadó személy nevét, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítési hely nevét és címét, valamint a vendéglátóipari egység üzemeltetésének pontos időtartamát, továbbá a megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
 2. Az Ajánlattevő csatoljon évi 3 rendezvény cateringről referencia nyilatkozatot, amely tartalmazza a szerződést kötő másik fél megnevezését; a referenciaadó személy nevét, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítési hely nevét és címét, továbbá a megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

 

 1. A bírálat szempontjai és az értékelés módszere

A beérkező ajánlatokat XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. SKult13 Divíziója az alábbi szempontok alapján bírálja el.

 

Bírálati szempont Súlyszám
1. Bérleti díj (nettó Ft/hónap) 50
2. Terméklista ára (összesen sorban szereplő nettó Ft) 15
3. Lelépti díj (nettó Ft/fő) 5
4. Kedvezmény mértéke az adott épületben dolgozóknak. (%) 5
5. Vállalja speciális étkezési igényekhez való igazodást (gluténmentes, laktózmentes, diabetikus, vegán stb.) (igen/nem) 5
6. Vállalja, hogy fizetési eszközként elfogadnak Szép Kártyát. (igen/nem) 5
7. Vállalja a szezonális igényekhez igazodó ételek árusítását (igen/nem) 5
8. Vállalja, hogy kerületi szabadtéri rendezvényeken (50– 500 fő között) fizetős vendéglátás keretében kitelepült büfét üzemeltet (igen/nem) 5
9. Vállalja, hogy a sporttelepen történő rendezvényeken (kb. 50-100 fő/alkalom és kb. 10-15 alkalom/év) a catering szolgáltatást biztosítja (igen/nem) 5

 

Értelmezés

 1. Bérleti díj

Ajánlattevőnek a nettó havi bérleti díjra (amely a rezsi-, szemét- és takarítás díját nem tartalmazza) kell ajánlatot tennie, amely nem lehet kevesebb havi nettó 100.000,- Ft összegnél.

 

 1. Lelépti díj

 

Egységesen maximum 500 Ft + ÁFA / fő, kivételt képeznek ez alól a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat, a XIII. kerületi kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek ingyenes rendezvényei.

 

 1. Terméklista ára

A bírálat az összesen sorban szereplő ár alapján történik, ezt az összeget kell az ajánlattevőnek a felolvasólapon feltüntetnie.

Ajánlatkérő az ajánlattevőktől jellegében és összetételében minimum a lenti terméklistában szereplő termékek árusítását várja el.

A lenti táblázat kitöltése a beérkezett ajánlatok összehasonlíthatósága és az ajánlattevő árszínvonalának előzetes felmérése miatt szükséges.

 

Újpalotai Úti Sporttelep büféje (1138 Budapest, Újpalotai Út 13.)

 

Termék neve Nettó ár/db Bruttó ár/db
Szénsavas üdítők (pl. 0,5 l-es Coca Cola, Fanta stb.)
Szénsavmentes üdítők (pl. 0,5 l-es Ice Tea stb.)
Szénsavas ásványvíz (0,5 l)
Szénsavmentes ásványvíz (0,5 l)
Sportitalok (pl. 0,5 l-es Powerrade, Vitalade)
Espresso kávé (db)
Cappuccino (db)
Hosszú kávé (db)
Latte (db)
Balaton szelet – 30 g-os (db)
Sport szelet – 31 g-os (db)
Kinder Bueno – 43 g-os (db)
Snickers – 50 g-os (db)
Bounty – 57 g-os (db)
Twix – 50 g-os (db)
Müzli szelet (db)
Hideg szendvics (mérettel – db)
Hideg szendvics – teljes kiőrlésű (mérettel – db)
Hideg szendvics – gluténmentes (mérettel – db)
Meleg szendvics (mérettel – db)
Hot Dog (mérettel – db)
Pizza (mérettel – db)
Wrap (mérettel – db)
Hamburger (db)
Isler sütemény (db)
Linzer sütemény (db)
Croissant péksütemény (db)
Kakaós csiga péksütemény (db)
Sajtos rúd péksütemény(db)
Nagy sajtos pogácsa péksütemény (db)
Ropi (db)
Chips (pl. Lay’s, Chio – db)
Bake Rolls (db)
Borsodi dobozos sör (0,5 l)
Heineken dobozos sör (0,5 l)
Gösser dobozos sör (0,5 l)
Összesen    

 

 1. Kedvezmény mértéke az adott épületben dolgozóknak.

Az egyes részek tekintetében az adott épületben munkaviszonyban álló munkavállalók részére biztosítható kedvezmény mértékét minimum 10%-ban kell biztosítania az Ajánlattevőnek.

 

Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10.

Az 5., a 6., a 7., a 8. és a 9. részszempont esetén az ajánlattevők „igen” válasz esetén 5 pontot, a „nem” válasz esetén 1 pontot kapnak.

 

Ajánlatkérő az egyes ajánlatokat az értékarányosítás módszere szerint hasonlítja össze.

 

Értékarányosítás módszere

 

Abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

 

ahol:

P:                       a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:                   a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin:                   a pontskála alsó határa, azaz 1

Alegjobb:               a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)

Avizsgált:              a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

 

ahol:

P:                       a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:                   a pontskála felső határa

Pmin:                   a pontskála alsó határa

Alegjobb:               a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)

Avizsgált:              a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

 1. Kiegészítő információk, ajánlatkérői elvárások
 • Ajánlatkérő biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Egy Ajánlattevő több rész tekintetében is nyújthat be ajánlatot.
 • Ajánlatkérő nem biztosítja az alternatív ajánlattétel lehetőségét.
 • Nyertes Ajánlattevő köteles biztosítani, hogy a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat, valamint a XIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok a jelen beszerzés tárgya szerinti helyszíneken rendezvényt tarthassanak a lelépti díj megfizetése nélkül, külsős partnerrel. Ezen rendezvények száma körülbelül 10 alkalom/év.
 • Ajánlatkérő elvárása a nyertes Ajánlattevővel szemben, hogy a programokhoz igazodóan nyitvatartással álljon rendelkezésre, a bowlinggal és a sportpályákkal egyeztetve. A sporttelep nyitvatartását a Nyitvatartási melléklet tartalmazza.
 • A nyitvatartási idő elmulasztása hibás teljesítésnek minősül, ha az a nyertes pályázónak felróható.
 • A Pályázat érvényességi követelményei

Érvényes az ajánlat, ha az Ajánlattevő vállalja az eljárást megindító felhívásban a foglalt feltételeket, és annak megfelelő ajánlatot nyújt be, valamint megfelel a kiírásban foglalt követelményeknek.

 • Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
 • Ajánlatkérő biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.

Az ajánlatkéréssel kapcsolatban az Ajánlattevők tájékoztatást kizárólag írásos formában (levél, fax, e-mail) kérhetnek Divák Dávidtól (e-mail-cím: divakdavid@sport13.hu).

 • Ajánlatkérő lehetővé teszi Ajánlattevőknek a közös ajánlattétel lehetőségét. Ez esetben csatolni szükséges a közös Ajánlattevők az együttműködését részletesen szabályozó megállapodást, valamint nyilatkozni kötelesek, hogy a teljesítésért egyetemlegesen felelnek.
 • Az ajánlatok összeállításának, benyújtásának költsége az ajánlattevőt terheli.
 • Ajánlattevő biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét.

A helyszíni bejárás időpontja: telefonos, e-mailes egyeztetés alapján biztosítjuk – időpontegyeztetés: Divák Dávid, sportszervező – +36 30 440 3054; divakdavid@sport13.hu

Találkozás helye: 1138 Budapest, Újpalotai út 13. – Újpalotai Úti Sporttelep

 • Ajánlatkérő kizárja annak lehetőségét, hogy a nyertes Ajánlattevő az üzemeltetést másra átruházhassa.
 • A nyertes Ajánlattevő nem értékesíthet lejárt szavatosságú termékeket. A lejárt szavatosságú termék értékesítése a szerződés felmondását vonhatja maga után.
 • Az Ajánlat részeként csatolandó dokumentumok listáját a „Mellékletek” tartalmazza.

 

 1. Egyéb információk
 • Ajánlatkérőt jelen ajánlatkérés alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
 • Az Ajánlatkérő jogosult az ajánlatkérést eredménytelenné nyilvánítani, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat is magasabb a rendelkezésére álló anyagi fedezet összegénél és/vagy eléri a közbeszerzési értékhatárt.
 • Az Ajánlattevő részéről minden nyilatkozaton, dokumentumon, hitelesítésen a cégszerű aláírás fogadható el. Cégszerű aláírásnak minősül, ha a rendelkezésre álló iratokból (cégkivonat, aláírási címpéldány) megállapítható, hogy az aláíró személy az ajánlattevő képviseleti joggal felruházott személye. Amennyiben az ajánlattevő cégszerű aláírásához cégpecsét is tartozik, akkor az aláírás mellé az is kötelező.
 • Az eredményes eljárás alapján megkötött szerződés – az alábbiak figyelembevételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. Az ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

 

 1. Az ajánlattételi határidő 2024. január 8., hétfő – 15 óra.

 

 1. Eredményhirdetés várható időpontja: 2024. január 12., péntek.

 

 1. Az ajánlat benyújtásának helye

A pályázatokat személyesen vagy ajánlott levélpostai küldeményként, zárt csomagolásban kell eljuttatni az Ajánlatkérő telephelyére (XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. – SKult13 Divízió, Angyalföldi Sportközpont, 1139 Budapest, Rozsnyay utca 4.), vagy elektronikus úton Divák Dávid részére a divakdavid@sport13.hu e-mail-címre. Az e-mail tárgyaként vagy a borítékra az alábbi szöveget kell írni:” A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő vendéglátóipari egység üzemeltetésének ellátása”.”

 

 1. Az ajánlattétel nyelve

Magyar

 

Mellékletek:

Kiírási mellékletek:

1. sz.: Nyitvatartás

2. sz.: Feladatleírás

 

Ajánlattételi mellékletek:

1.: Felolvasólap

2.: Részletes kereskedelmi ajánlat

3.: Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feltételeinek elfogadásával kapcsolatban

4.: Nyilatkozat átláthatóságról

5.: Referencia táblázat

6.: Nyilatkozat helyi adótartozásról, egyéb adótartozásról

7.: Nyilatkozat bankkártyás fizetési lehetőség biztosításáról