„Élen a tanulásban, élen a sportban” - Pályázati felhívás!

 

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA pályázati felhívást tesz közzé a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára.

 

Pályázat elnyerésének feltételei

A pályázat célja:

1. A fővárosi tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, a tanulás és a sport helyes arányainak kialakítására.
2. Az utánpótlás nevelés célkitűzéseinek és a tehetséggondozásának segítése.
3. A fogyatékos tanulóifjúság egészséges életmódra nevelésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés és sportolás megkedveltetése, valamint a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése.
4. A köznevelési intézmények és a sportegyesületek kapcsolatának erősítése, továbbfejlesztése.
5. A tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok eredményeinek elismerése.
6. A fair play szellemének ápolása.

 

A pályázatot kiírja és elbírálja: Budapest Főváros Önkormányzata.

A pályázat elnyerésére az adatlapot  az alábbi feltételekkel lehet benyújtani:

 

A./ Tanulmányi eredmények:

I. A budapesti alapfokú köznevelési intézmények 5-8. évfolyamú tanulói, akiknek a tanulmányi átlaga 4,80  vagy annál magasabb.

II. A budapesti középfokú köznevelési intézmények 9-14. évfolyamú tanulói, akiknek a tanulmányi átlaga 4,50  vagy annál magasabb.

III. A budapesti székhelyű felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatának hallgatói, akiknek a tanulmányi átlaga 4,00 vagy annál magasabb.

 

Mindhárom kategóriában a sajátos nevelési igényű diákok és hallgatók jelentkezését is várjuk.

A tanulmányi átlagnál a 2017/2018-as tanév I. félévét, illetve felsőoktatási intézményeknél a 2017/2018. tanév első félév vizsgaidőszakában letett vizsgák eredményének átlagát kell figyelembe venni. A másolatot az intézmény vezetőjével hitelesíttetni kell (intézményvezető, vagy tanulmányi iroda aláírása, köznevelési intézmény bélyegzője). Amennyiben a félévi értesítő vonatkozó oldala nem tartalmazza a tanuló nevét, úgy azt a másolatra a hitelesítés előtt rá kell vezetni.

 

B./ Sporteredmények:

 Azok jelentkezhetnek, akik eredményesen szerepeltek 2017. évben a következő dokumentált, elfogadott, hitelesített és ellenőrizhető egyéni és csapatversenyeken, melyek a sportági szakszövetségek, valamint sportszövetségek hivatalos nemzetközi és hazai versenynaptárában szerepeltek. Több fordulós versenyek, bajnokságok esetében a 2017. évben lezárultakat vesszük figyelembe.

 

I. Olimpia, Ifjúsági Olimpia, Paralimpia, Sakkolimpia

Felnőtt ill. korosztályos Világbajnokság, Európa-bajnokság     I-VI. hely

 

II. Speciális Világjátékok, Universiade, Gymnasiade

egyéni versenyszámban                                                                     I-VI. hely

csapatversenyben                                                                                I-III. hely

 

III. Iskolai Világbajnokság, Világjátékok, Világkupa, Európa Kupa

egyéni versenyszámban                                                                     I-VI. hely

csapatversenyben                                                                               I-III. hely

 

IV. Felnőtt Országos Bajnokság

egyéni versenyszámban                                                                  I-III. hely
csapatversenyben                                                                            I. hely

 

V. Korosztályos Országos Bajnokság
egyéni versenyszámban                                                                  I-III. hely
csapatversenyben                                                                            hely

 

VI. MEFOB, Diákolimpia országos döntő

egyéni versenyszámban                                                                  I-III. hely

csapatversenyben                                                                            I. hely

 

VII. Budapest-bajnokság (felnőtt vagy korosztályos)

egyéni versenyszámban                                                                  I-III. hely

csapatverseny                                                                                  I. hely

 

C./ Igazolások

 

Tanulmányi eredmények:

A 2017/2018-as tanév első félévi tanulmányi átlageredménye, melyről a köznevelési intézmény által a pályázatra jelentkező nevére kiállított félévi értesítő másolatát kell csatolni.

Tanulmányi átlageredmény: A tanulmányi eredmény tekintetében csak számszerűsített átlag fogadható el. A tanuló/hallgató tanulmányi eredményének átlagát 2 tizedes jegyig kell számítani, az átlagban a magatartásra és a szorgalomra kapott érdemjegyek nem számítanak bele.

Továbbá feltüntethető a tanulmányi versenyen való részvétel az egyéb fontos közlendők fejezetnél.

A tanulmányi átlageredményt az adatlapon fel kell tüntetni!

 

Sporteredmények:

A pályázatok elbírálásánál csak az alábbi szervezetek által hitelesített országos szintű versenyeredmények értékelhetők:

  • országos sportági szakszövetség, vagy országos sportági szövetség,
  • budapesti sportági szakszövetség , vagy budapesti sportági szövetség,
  • Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség,
  • Magyar Diáksport Szövetség,
  • Sajátos nevelési igényű tanulók/hallgatók esetén a sportszövetségi igazolást a verseny jellege szerinti szakszövetségnek kell igazolni.

 

A sportedmények igazolását az adatlapon kell teljesíteni és a meghatározott szövetség bélyegzőjével hitelesíteni. Továbbá az adott versenyről egy hivatalos jegyzőkönyv másolatának csatolása szükséges, mivel a bíráló bizottság csak így fogadja el az adatlapon feltüntett eredményt.

A Világkupa eredményeket csak abban az esetben pontozzuk, ha a versenyszámból az adott versenyidőszakban nem rendeztek (felnőtt vagy korosztályos) Világbajnokságot. A tánc, karate, rögbi, aerobic és a görkorcsolya sportágak nemzetközi eredményei a Világkupa kategóriában kerülnek értékelésre. A feltüntetett eredményeknél a Világkupán 100 induló minimum 10 ország, Európa Kupán 70 induló minimum 7 ország részvétele alapján fogadható el. Ez a pályázathoz csatolt jegyzőkönyvből állapítható meg.

 

A bíráló bizottság javaslata meghozatalánál a tanuló/hallgató számára legkedvezőbb –

egy sporteredményt –, (a B./ pont alatt meghatározott versenyek legjobb eredményét) és a tanulmányi átlagát veszi figyelembe.

A bírálatnál előnyt élveznek az olimpiai sportágakban elért eredmények.

 

Figyelem!

Az adatokat a mellékelt nyomtatványon 1 példányban (1 eredeti) lehet benyújtani a Budapesti Diáksport Szövetséghez (1053 Budapest Curia u 3 . III. ½. emelet 2.).

Lehetőség van elektronikus formában elküldeni a pályázati adatlapot és az igazolásokat, a kovacs.eszter@budapest.hu e-mail címre.
A tárgyban az ÉLEN2018_NÉV legyen feltüntetve.

Fontos, hogy pdf. formátumban egy dokumentumba továbbítsák. Egyik lehetőség a kézi kitöltés után scannelt formátumban vagy a gépi kitöltés esetén pdf. formátumban kerüljön elmentésre az anyag.

 

HATÁRIDŐ:                  2018. június 1. péntek           12.00 óráig

 

Egyéb mellékleteket (pl. díszoklevél fénymásolata, fotó, stb.) az értékelésnél nem veszünk figyelembe.

A nyertesekről a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Budapest Főváros Önkormányzata Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok bizottság elnöke hoz döntést. A nyertes pályázók a döntést követő 7 munkanapon belül a www.budapest.hu/ pályázatok oldalon kerülnek kihirdetésre.

 

Az „Élen a tanulásban, élen a sportban cím díjátadó ünnepsége 2018. őszén kerül megrendezésre.

 

Az adatlapok a Budapesti Diáksport Szövetségnél (1053 Budapest, Curia u. 3. III. ½. emelet 2.), valamint a tankerületi köznevelési és kerületi sportigazgatási szervezeteknél és a felsőoktatási intézmények testnevelési tanszékein igényelhetők, vagy letölthetők a Városháza honlapjáról (www.budapest.hu) címen. A pályázat lebonyolításával kapcsolatban, valamint szakmai jellegű információkért Kámán-Kovács Eszter szövetségi- és sportszakmai referenshez (telefon: 999-9468) lehet fordulni.

 

A beadási határidő után, vagy postán határidőn túl feladott, illetve téves címre küldött, továbbá a formailag hibás, hiányos, vagy az elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó kérelmeket a bíráló bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a pályázatra jelentkezőt nem szólítjuk fel.

A felhívás a jelentkezési adatlappal együtt fénymásolható!

 

Adatlap